Trung tâm dịch vụ khách hàng Công Ty CPDV Trực Tuyến GATE

15-17, Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc

Sáng Chiều
8h00 - 12h00 13h30 - 17h30
Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ: nghỉ