Các game thủ phải tuân theo một số nguyên tắc liệt kê sau đây khi cung cấp thông tin trên hệ thống hỗ trợ của FPT Online.

 • - Thông tin cung cấp phải được viết bằng tiếng Việt có dấu một cách rõ ràng, những bài không dấu hoặc trình bày không rõ ràng sẽ bị xoá và không giải quyết.
 • - Tiêu đề bài cung cấp thông tin phải rõ ràng, thể hiện rõ nội dung cần hổ trợ, những bài có tiêu đề không rõ ràng như: “admin cứu em”, “vào xem đi” v..v… sẽ không được giải quyết.
 • - Hệ thống hỗ trợ của FPT Online được chia thành những mục sau:
  • 1. Lỗi ingame:

  • Đây là nơi các game thủ cung cấp thông tin liên quan đến lỗi phát sinh trong quá trình tải, cài đặt vào đăng nhập vào trò chơi, lỗi phát sinh trong quá trình tham gia trò chơi, lỗi này có thể xảy ra trên nhân vật, tài khoản, nhiệm vụ vv …
  • 2. Hành vi xấu:

  • Đây là nơi các game thủ có thể thông báo các chương trình hack (gian lận trong game) hoặc các trường hợp vi phạm khác.
  • 3. Lỗi nạp tiền:

  • Đây là nơi các gamethủ có thể thông báo các lỗi về nạp bạc, chuyển bạc vào game hoặc chuyển bạc cá nhân.
  • 4. Thông tin tài khoản:

  • Đây là mục tiếp nhận tất cả các vấn đề liên quan tới tài khoản.
  • 5. Event:

  • Mọi thắc mắc về các event, sự kiện, các bạn có thể báo vào mục này.
  • 6. Download:

  • Các vấn đề thắc mắc về download, cập nhật phiên bản được cung cấp ở đây.
  • 7. Cài đặt:

  • Các lỗi phát sinh khi cài đặt được cung cấp ở đây.
  • 8. Thắc mắc chung:

  • Tất cả những vấn đề khác không được liệt kê ở trên sẽ cung cấp tại đây.
 • - Những bài cung cấp thông tin không đúng mục sẽ không được giải quyết.
 • - Những bài viết, tiêu đề mang ý nghĩa xúc phạm GM, admin và FPT sẽ bị xoá và tài khoản vi phạm sẽ bị khoá.
 • - Sau khi đã cung cấp thông tin, game thủ vui lòng chờ đợi thông tin phản hồi của chúng tôi. Những bài viết có thông tin trùng lắp hoặc spam sẽ bị xoá.
 • - Những trường hợp cung cấp thông tin muộn quá 3 ngày kể từ khi phát sinh lỗi sẽ không được giải quyết.